شرایط عمومی

 

   دانلود : شرایط_عمومی_قراردادهای_همسان_pc.pdf           حجم فایل 2328 KB
   دانلود : شرایط_عمومی_ابنیه_صنعت_نفت.pdf           حجم فایل 2164 KB
   دانلود : شرایط_عمومی_مشاوران.pdf           حجم فایل 1655 KB

تصاویر منتخب