صفحه اصلی > دانش و اطلاعات > فرم های مورد نیاز > قوانین و مقررات قراردادها > آیین نامه و دستورالعمل های قراردادی 

آیین نامه و دستورالعمل های قراردادی

   دانلود : ظرفیت_مجاز_کاری.pdf           حجم فایل 149 KB
   دانلود : شيوه_نامه_حل_اختلاف.pdf           حجم فایل 744 KB
   دانلود : تغییر_در_حداقل_شرایط_شرکتهای_پیمانکاری.pdf           حجم فایل 1035 KB
   دانلود : ایین_نامه_تضمین.pdf           حجم فایل 5575 KB

تصاویر منتخب