صفحه اصلی > معرفی شرکت > تاریخچه و معرفی شرکت 

 

معرفی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان

 

شركت گاز استان سيستان و بلوچستان در تاريخ 86/01/26 بصورت شركت سهامي خاص تاسيس شده و طي شماره 3862 مورخ 86/05/16 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي سيستان و بلوچستان به ثبت رسيده است. در حال حاضر اين شركت واحد تجاري فرعي شركت توزیع گاز ايران، واقع در بلوار خلیج فارس نبش خیابان مهارت مي باشد. 

 

 

تصاویر منتخب