صفحه اصلی > معرفی شرکت > تاریخچه و معرفی شرکت 

 

معرفی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان

 

شرکت گاز استان سیستان وبلوچستان در تاریخ 26/01/86 بصورت سهامی خاص تاسیس و طی شماره 3862 مورخ 16/05/86 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده است.

 شروع گازرسانی از شهرستان ایرانشهر در سال  1389 آغاز گردیده و در ادامه خدمت ،گازرسانی به سایر شهرهای استان در دستور کار قرار گرفته است.

شرکت گاز استان سیستان وبلوچستان در راستای مأموریت سازمانی و برنامه استراتژیک خود تأمین گاز طبیعی ایمن و پایدار را با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و متعهد بمنظور ارتقای سطح رفاه شهروندان ، توسعه زیرساخت ها، توسعه اقتصادی و ارتقاء سطح حفاظت از محیط زیست در استان پیگیری و اجرا می کند.

با توجه به پهناوری و گستردگی  جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان و پراکندگی نسبتا بالای مراکز جمعیتی آن ، توسعه ی گازرسانی در این استان ، ویژگی ها و مختصات بسیار خاصی را دارا می باشد.

 

 

تصاویر منتخب