شنبه 31 فروردين 1398   22:15:02
تعالی سازمان
تعیین اولین سه شنبه هر ماه به عنوان روز تعالی بنابر تصمیم کمیته راهبری تعالی، اولین سه شنبه هر ماه به عنوان روز تعالی نامگذاری گردیده است.  بنابر تصمیم کمیته راهبری تعالی، اولین سه شنبه هر ماه به عنوان روز تعالی نامگذاری گردیده و امید است با اعتقاد قلبی و عزمی راسخ با مشارکت در مسیر تعالی برای تقویت هر چه بیشتر این فرهنگ در سطح سازمان کوشا باشیم.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما