سه‌شنبه 31 ارديبهشت 1398   14:49:07
تعالی سازمان
مأموریت وچشم انداز وارزش های سازمانی
منشور تعالی
ارکان جهت ساز
خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )و سیستم مدیریتی HSE- MS
نقشه راه سرآمدی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان
نقشه استراتژیک
نقشه فرآیندی
چشم انداز تعالی
فصلنامه
پمفلت
آلبوم تصویری تعالی سازمان
لوگوی تعالی
تعیین  اولین سه شنبه هر ماه به عنوان روز تعالی
  • 1396/9/21 سه‌شنبه تعیین اولین سه شنبه هر ماه به عنوان روز تعالی
    بنابر تصمیم کمیته راهبری تعالی، اولین سه شنبه هر ماه به عنوان روز تعالی نامگذاری گردیده است.
     بنابر تصمیم کمیته راهبری تعالی، اولین سه شنبه هر ماه به عنوان روز تعالی نامگذاری گردیده و امید است با اعتقاد قلبی و عزمی راسخ با مشارکت در مسیر تعالی برای تقویت هر چه بیشتر این فرهنگ در سطح سازمان کوشا باشیم.
1


مجری سایت : شرکت سیگما