دوشنبه 7 خرداد 1397   00:02:01
چارت سازمان
تشکیلات سازمانی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان نمودار سازمانی این شرکت به صورت ارائه شده ذیل می باشد.1


مجری سایت : شرکت سیگما