شنبه 26 آبان 1397   09:39:07
چارت سازمان
تشکیلات سازمانی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان نمودار سازمانی این شرکت به صورت ارائه شده ذیل می باشد.1


مجری سایت : شرکت سیگما