چهارشنبه 31 مرداد 1397   02:18:55
چارت سازمان
تشکیلات سازمانی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان نمودار سازمانی این شرکت به صورت ارائه شده ذیل می باشد.1


مجری سایت : شرکت سیگما