شنبه 3 فروردين 1398   10:31:31
چارت سازمان
تشکیلات سازمانی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان نمودار سازمانی این شرکت به صورت ارائه شده ذیل می باشد.


1


مجری سایت : شرکت سیگما