سه‌شنبه 31 ارديبهشت 1398   14:50:20
تاریخچه

کشور جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن نزدیک به 17درصدذخائرگاز طبیعی جهان یکی از غنی ترین کشورهای جهان از نظر ذخایر گاز طبیعی می‌باشد و این موهبتی است که اتکاء به آن و بهره برداری مدبرانه می‌توان دربازار جهانی سهمی در خور وشایسته بدست آورد . گاز طبیعی یکی از مهمترین عوامل تحول اقتصادی کشور بشمار آمده و به بیان دیگر در شرایط کنونی استفاده بیشتر از گاز طبیعی چه به عنوان ماده اولیه تولیدات صنعتی وچه به عنوان سوخت محرک صنعتی ومورد نیاز بخش های تجاری وخانگی به عنوان یک راهکار ویک راهبرد مورد توجه برنامه ریزان ومتولیان امور اجرائی قرار گرفته است.
جایگزینی تدریجی گاز طبیعی در سبد سوخت و انرژی خانوار، همزمان با بهره گیری از این انرژی در فرایند تولید صنعتی، افزون برصرفه اقتصادی به دلیل حدف دیگر سوختهای فسیلی عوامل اصلی آلایندگی محیط زیست، دستیابی سهل وساده تر جامعه به هدف توسعه پایدار را امکان‌پذیر می‌سازد و پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گازرسانی به شهرها، روستاها، صنایع و نیرو گازههای ایران ( با در نظر گرفتن صرفه های اقتصادی ) از جمله استان سیستان و بلوچستان آغاز گردید.


1


مجری سایت : شرکت سیگما