شعار سال
نمایش صورتحساب
اگر کار نصب کنتور و رگلاتور به درازا کشید و مشترک پس از یک هفته در انتظار نصب کنتور بود احتمالا چه مشکلی وجود داشته است؟
  • 1395/7/27 سه شنبه
    اگر کار نصب کنتور و رگلاتور به درازا کشید و مشترک پس از یک هفته در انتظار نصب کنتور بود احتمالا چه مشکلی وجود داشته است؟
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما