تصویر روز

نظر سنجی

اخبار و اطلاعيه ها

برگزاری مسابقات قرآن کریم و نهج البلاغه در شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان
 
مسابقات قرآن کریم و نهج البلاغه کارکنان و همسران کارکنان و فرزندان کارکنان شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.
....

سفر مهندس حسینی پژوه به استان سیستان و بلوچستان
 
مهندس حسینی پژوه مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز بهمراه مهندس بابازاده از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با حضور در استان سیستان و بلوچستان از پروژه های گازی این استان بازدید کردند.
....

آگهی ارزیابی کیفی
 
شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد تهیه مصالح و اجرای اصلاحیه خط تغذیه کاز شهر زاهدان را با مشخصات و شرایط ذیل به صورت pc به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید :
....

مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل احداث سوله انبار زاهدان
 
شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد اجرای پروژه تکمیل سوله انبارمرکزی شرکت گاز سیستان و بلوچستان واقع در شهر زاهدان را طی مراحل مختلف و با مشخصات و شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
....

مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی زاهدان و ایرانشهر
 
شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد انجام خدمات عمومی و پشتیبانی خود را بصورت حجمی با مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط به انجام برساند.
....

مناقصاتPowered By Sigma ITID.